29 setembre 2022
Es fa públic que la DIPUTACIÓ DE GIRONA ha concedit les subvencions següents per a diferents actuacions (més…)
2 setembre 2022
Es fa públic que DIPSALUT, organisme autònom de la DIPUTACIÓ DE GIRONA ha concedit ajuda econòmica (més…)
3 maig 2022
Us informem que ja ha començat la campanya de preimplantació del nou sistema de recollida de residus del nostre municipi i comarca.