Plànols de delimitació d’Esponellà

Aprovació inicial del document “Plànol  de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals administratives financeres i del sector públic” del municipi d’Esponellà.