Ordenances fiscals i taxes

  • Per veure les ordenances fiscals de l’exercici 2013 feuclic aquí 
  • Per veure les ordenances fiscals de l’exercici 2011 feuclic aquí 
  • Per veure les ordenances fiscals de l’exercici 2010 feuclic aquí