Edictes bop

Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 346 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 241 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular i substitut d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 127 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10111 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9763 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020 de l'Ajuntament d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9313 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte de modificació de l'establiment de les sessions ordinàries del Ple
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9285 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8572 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci per a la licitació del contracte d'obres de l'actuació titulada "Pla Especial Autònom Plurimunicipal per a l'execució de les obres d'abastament d'aigua potable d'Esponellà a Crespià"
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8459 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/2019