Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9763 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020 de l'Ajuntament d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9313 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte de modificació de l'establiment de les sessions ordinàries del Ple
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9285 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8572 AJUNTAMENT DE CRESPIÀ Anunci per a la licitació del contracte d'obres de l'actuació titulada "Pla Especial Autònom Plurimunicipal per a l'execució de les obres d'abastament d'aigua potable d'Esponellà a Crespià"
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8459 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 10/2019
Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8458 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 171-0 Edicte: 7003 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6573 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud del projecte d'ampliació de la granja de gallines ponedores ecològiques a la finca "Els Angars"
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5995 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5888 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019