Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2379 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'informació pública de les bases que regiran l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2018-2019
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2236 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'informació pública del projecte de restauració del Castell d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1913 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment d'un servei públic i reglament regulador
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1912 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança del règim de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1927 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud de comunicació de la modificació de l'explotació al Mas Carreter del Pi de Les Caselles
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1602 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 45-0 Edicte: 1601 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 801 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte de contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 726 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10984 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019