Edictes bop

Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5907 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Esponella de 22 de juny de 2022, de convocatòria de subvencions per a empreses i autònoms que contractin joves d'Esponellà durant la temporada d'estiu, any 2022 (Convocatòria BDNS 635399)
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5797 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5617 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obres de restauració del castell fase 2022
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4475 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4472 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de la modificació núm. 11 del POUM
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4210 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació inicial del "Projecte de sanejament en alta i estació depuradora d'aigües residuals del nucli d'Esponellà"
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 4103 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del conveni urbanístic Mas Mosquera
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3810 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte de l'acord del Ple de l'Ajuntament d'Esponellà de 16 de març de 2022, de convocatòria de subvencions destinades a les famílies dels alumnes de l'escola pública d'Esponellà per a les despeses derivades de l'escolarització dels seus fills curs escolar 2021/2022 (Convocatòria BDNS 624541)
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3706 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de les bases de les subvencions a families i als autònoms i empreses