Edictes bop

Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 129 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del municipi d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10856 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic a Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10708 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10621 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10609 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del Projecte modificat per a la construcció d'una àrea d'emergència/microdeixalleria per a la recollida de residus municipals al nucli d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10151 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública de la declaració de parcel·la sobrant a Centenys
Exercici: 2021 Bop: 225-0 Edicte: 9847 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Exercici: 2021 Bop: 225-0 Edicte: 9846 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del "Projecte per a la construcció de mòduls d'armaris per a la recollida selectiva dels nuclis i disseminats d'Esponellà"
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9809 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9098 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 4/2021