Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2528 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del Pla estratègic de subvencions d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2498 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions a famílies d'alumnes de l'escola pública d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2485 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública del municipi d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2484 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del municipi d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 541 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació de la pròrroga de suspensió de llicències d'habitatges d'us turístic
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 529 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic del municipi d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 167 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 17 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació d'un conveni de delegació de competències de l'Ajuntament d'Esponellà per a la gestió del sanejament d'aigües en alta
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9650 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 11,12 i 13 al pressupost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9648 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021