Edictes bop

Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'informació pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 9941 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 9940 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 9939 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 188-0 Edicte: 8146 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació provisional de modificació de l'Ordenança Fiscal núm.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 153-0 Edicte: 6889 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'annex titulat Projecte per a la restauració del Castell d'Esponellà, fase 2017
Exercici: 2017 Bop: 142-0 Edicte: 6399 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 117-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'annex al Projecte per a la restauració del Castell d'Esponellà, fase 2017
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4766 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 103-0 Edicte: 4469 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de Cal Baró d'Esponellà per equipaments municipals, 3a fase, 3er desglossat del pressupost, 1a part