Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5995 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5888 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació del pressupost núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5887 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5160 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte de delegació d'atribucions
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5148 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'informació pública de la modificació puntual núm. 8 del text refós del POUM d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5147 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'informació pública de la modificació puntual núm. 7 del text refós del POUM d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5203 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 2/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5154 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 125-0 Edicte: 5149 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4791 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de diversos convenis de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i Ajuntaments de la Comarca per la prestació de serveis de jardineria i manteniment de zones verdes i neteja de vials públics i aprovació d'addenda amb l'Ajuntament d'Esponellà