Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10103 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual núm. 3 del text refós del POUM d'Esponellà
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10079 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'establiment d'un servei públic
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10077 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança del règim de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10055 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10053 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9788 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9574 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8781 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte de reconeixement de dedicació parcial d'una regidora
Exercici: 2018 Bop: 186-0 Edicte: 8263 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits