Edictes bop

Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1733 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública sol·licitud autorització aprofitament especial domini públic local pel desplegament d'una xarxa de fibra òptica
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1675 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació d'un conveni amb el Centre El Puig i l'Ajuntament d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1388 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1277 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva expedient modificació del pressupost 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 346 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 241 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular i substitut d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 127 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 4-0 Edicte: 10 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10111 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 236-0 Edicte: 9763 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2020 de l'Ajuntament d'Esponellà