Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4443 AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4238 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial del document annex al projecte de Restauració del Castell d'Esponellà, fase 2018
Exercici: 2018 Bop: 82-0 Edicte: 3656 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 73-0 Edicte: 3312 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2017-2018
Exercici: 2018 Bop: 68-0 Edicte: 2998 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació de les bases que regiran l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material per al curs escolar 2017-2018
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2750 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un conveni de col·laboració econòmica
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2737 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2736 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús dels camins municipals
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost