Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 801 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte de contractació urgent de personal laboral
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 726 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10984 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10982 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 230-0 Edicte: 10103 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual núm. 3 del text refós del POUM d'Esponellà
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10079 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial d'establiment d'un servei públic
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10077 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança del règim de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10055 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10053 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 220-0 Edicte: 9788 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada