Edictes bop

Exercici: 2017 Bop: 117-0 Edicte: 5250 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de l'annex al Projecte per a la restauració del Castell d'Esponellà, fase 2017
Exercici: 2017 Bop: 108-0 Edicte: 4766 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 103-0 Edicte: 4469 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de Cal Baró d'Esponellà per equipaments municipals, 3a fase, 3er desglossat del pressupost, 1a part
Exercici: 2017 Bop: 50-0 Edicte: 1949 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de la memòria valorada per a la Restauració del Castell d'Esponellà, fase 2017
Exercici: 2017 Bop: 41-0 Edicte: 1624 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2016/2017
Exercici: 2017 Bop: 32-0 Edicte: 1194 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci sobre l'aprovació de les bases que regiran l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2016-2017
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 825 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Rectificació d'errors de l'anunci del procediment de contractació d'un servei
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 562 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial de les modificacions del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 21-0 Edicte: 561 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci de convocatòria del procediment per a la contractació d'un servei
Exercici: 2016 Bop: 246-0 Edicte: 10904 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017