Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 167 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 17 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació d'un conveni de delegació de competències de l'Ajuntament d'Esponellà per a la gestió del sanejament d'aigües en alta
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9650 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 11,12 i 13 al pressupost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9648 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9571 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública de sol·licitud d'autorització per a l'aprofitament especial del domini públic local per al desplegament d'una xarxa de fibra òptica d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9309 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva d'un conveni urbanístic
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8704 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8703 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 226-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública dels expedients de modificació de crèdits 11/2020, 12/2020, 13/2020
Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7603 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020