Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6210 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5966 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'annex titulat Projecte per la Restauració del Castell d'Esponellà, fase 2018
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5503 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4573 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4572 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial de l'expedient d'ordenació de carrers
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4571 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels camins municipals
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4443 AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 98-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4238 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial del document annex al projecte de Restauració del Castell d'Esponellà, fase 2018