Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5140 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2021-2023
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 5128 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a la construcció d'una nau al Mas Colomer
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4437 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4436 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 88-0 Edicte: 3798 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial del Projecte d'obres de reforma de l'antic ajuntament per convertir-lo en local polivalent - Fase 1 - Lluernari, pati interior i millora de l'accessibilitat -
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3802 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte de l'acord del Ple de 17 de març de 2021 de l'Ajuntament d'Esponellà, de convocatòria d'ajudes a les famílies dels alumnes de l'escola pública d'Esponellà per a les despeses derivades de l'escolarització dels fills, curs escolar 2020/2021 (Convocatòria BDNS 561839)
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3673 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'afectació d'un bé immoble al domini públic
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3671 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació d'una esmena al Pla estratègic de subvencions 2021-2023
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3287 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3197 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de l'Addenda de modificació de l'annex del Conveni de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Ajuntament d'Esponellà per a la prestació del servei de jardineria, manteniment de zones verdes, neteja de vials públics i de franges perimetrals contra incendis forestals per a l'any 2021