Edictes bop

Exercici: 2018 Bop: 177-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 153-0 Edicte: 7087 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci aprovació definitiva d'un conveni de col·laboració econòmica
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6787 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3/2018, 4/2018 i 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6783 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6210 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 128-0 Edicte: 5966 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'annex titulat Projecte per la Restauració del Castell d'Esponellà, fase 2018
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5503 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4897 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4573 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals
Exercici: 2018 Bop: 101-0 Edicte: 4572 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'aprovació inicial de l'expedient d'ordenació de carrers