Edictes bop

Exercici: 2022 Bop: 223-0 Edicte: 10176 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9338 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8584 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial del Pla de desplegament de fibra òptica presentat per Adamo Telecom Iberia SAU
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8426 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6626 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6480 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació definitiva del "Projecte de sanejament en alta i estació depuradora d'aigües residuals del nucli d'Esponellà"
Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5907 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte de la resolució de l'Ajuntament d'Esponella de 22 de juny de 2022, de convocatòria de subvencions per a empreses i autònoms que contractin joves d'Esponellà durant la temporada d'estiu, any 2022 (Convocatòria BDNS 635399)
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5797 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5617 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del projecte d'obres de restauració del castell fase 2022
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4475 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021