Edictes bop

Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4791 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de diversos convenis de delegació entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i Ajuntaments de la Comarca per la prestació de serveis de jardineria i manteniment de zones verdes i neteja de vials públics i aprovació d'addenda amb l'Ajuntament d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4452 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública dels expedients 2/2019, 5/2019 i 6/2019 de modificació del pressupost
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4388 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva del projecte de restauració del Castell
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4220 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 82-0 Edicte: 3230 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Extracte en la BDNS de la convocatòria de concessió de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar curs 2018/2019
Exercici: 2019 Bop: 63-0 Edicte: 2379 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Anunci d'informació pública de les bases que regiran l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2018-2019
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2236 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'informació pública del projecte de restauració del Castell d'Esponellà
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1913 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'establiment d'un servei públic i reglament regulador
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1912 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança del règim de comunicació prèvia d'obres
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1927 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud de comunicació de la modificació de l'explotació al Mas Carreter del Pi de Les Caselles