Edictes bop

Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6736 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública d'un conveni urbanístic
Exercici: 2020 Bop: 187-0 Edicte: 6725 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 184-0 Edicte: 6657 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de la Memòria valorada de restauració del Castell d'Esponellà, fase 2020
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6259 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2020
Exercici: 2020 Bop: 168-0 Edicte: 6242 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5463 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació de la suspensió potestativa d'atorgament de llicències relatius als usos del sòl corresponents a les activitats d'habitatges d'ús turístic (HUTS) a tot el terme municipal d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 148-0 Edicte: 5435 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del document d'acompanyament al Plànol de delimitació d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5408 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de la Memòria valorada de la restauració del Castell d'Esponellà, fase 2020
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5209 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte en la BDNS de la convocatòria 516659, de subvencions destinades a les famílies amb infants inscrits al casal d'estiu d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 5126 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 5 i 7 /2020 del pressupost 2020