Edictes bop

Exercici: 2021 Bop: 179-0 Edicte: 7827 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva del projecte de restauració del Castell d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7806 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de la modificació del preu públic aplicable al servei de menjador escolar a les escoles Camins, de Banyoles; i Carles de Fortuny, d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 165-0 Edicte: 7449 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 164-0 Edicte: 7377 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7100 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6728 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública de la modificació núm. 10 del text refós del POUM d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6666 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança de convivència ciutadana i via pública d'Esponellà
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6625 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de les bases i obertura de la convocatòria d'adjudicació de l'ús privatiu de l'habitatge de Ca la Mestra de Vilert
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6622 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, de la taxa per la utilització d'instal·lacions i edificis municipals
Exercici: 2021 Bop: 144-0 Edicte: 6621 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021