PUBLICITAT SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

Es fa públic que la Diputació de Girona, ha concedit una ajuda econòmica per al funcionament de l’Aula de P1-P2 llar d’infants a l’escola pública Carles de Fortuny d’Esponellà, pel curs 2018/2019.

Esponellà, abril de 2020.