PUBLICITAT AJUDES CONCEDIDES PER PART DE DIPSALUT A L’AJUNTAMENT D’ESPONELLÀ ANY 2019 – 2020

Amb el suport econòmic de l’organisme autònom de la Diputació de Girona, DIPSALUT, s’han realitzat les següents actuacions al municipi d’ESPONELLÀ:

  • Control i lluita de plagues urbanes al municipi d’ESPONELLÀ, per import de 2.544,56 euros
  • Subministrament i col·locació d’autoanalitzadors de clor amperometric a les zones de subministrament ZS ESPONELLÀ i ZS CENTENYS, per import de 7.514,70 euros
  • Manteniment ordinari del Consultori local d’ESPONELLÀ exercici 2019, per import de 1.794,11 euros
  • Servei de prevenció de la Dependència programa: Fem Companyia – promoció activitat esportiva ESPONELLÀ, hàbits saludables per la gent gran, per import de 4.094,42 euros

Esponellà, setembre de 2020