PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ D’ALCALDIA APROVACIÓ DE LLISTA BAREMADA EN EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE CA LA MESTRA DE VILER