MESURES I RECURSOS EXCEPCIONALS PER ATENDRE LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA DURANT LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PEL COVID-19 DES DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY