MEMÒRIA VALORADA COMPLETA – Restauració del castell