EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 11 DEL POUM D’ESPONELLÀ -SÒL NO URBANITZABLE- DESPLAÇAMENT D’UN CAMÍ” desembre 2021

Pots trobar la informació a aquesta notícia:

Termini d’exposició pública del 27 de maig al 27 de juny ambdós inclosos