EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’APROVACIÓ DE LES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS QUE CONTRACTIN A JOVES D’ESPONELLLÀ DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU