EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL T.R. DEL POUM NÚM. 7 AL NUCLI URBÀ DE VILERT

Fi termini 4 d’agost de 2019.