COMUNICACIÓ DE CREMES DE RESTES VEGETALS ESPONELLÀ

A partir del dia 16 d’octubre de 2019 i fins el 14 de març de 2020, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament.

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, està totalment prohibit fer foc i portar a terme altres activitats amb risc d’incendi en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta. Tot i que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ho pot autoritzar de manera extraordinària.

En el municipi d’ESPONELLÀ, la comunicació de crema es pot fer directament a través de la pàgina web de l’Ajuntament –www.esponella.cat– a la SEU ELECTRÒNICA amb una instància genèrica, o a les oficines de l’Ajuntament, amb el DNI.
Des de l’ajuntament es tramet al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.