AJUDES I INFORMACIÓ BÀSICA COVID-19

AJUDES:

Aquesta prestació s’adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars  i es trobin en algun dels supòsits següents:

1. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

2. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

3. Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

4. Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.

5. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

La prestació econòmica serà d’una quantia de 200 euros i el termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el proper 30 d’abril de 2020.

INFORMACIÓ:

  • DESCONFINAMENT GRADUAL: FASE 2

PLANS SECTORIALS DE DESCONFINAMENT (hosteleria, comerç, casals d’estiu, colònies,…)

 

 

  • MESURES I RECURSOS EXCEPCIONALS PER ATENDRE LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA DURANT LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PEL COVID-19 DES DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY:

infografia serveis ABS-Covid-19_definitiva-1_page-0001

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ATENCIÓ PSICOLÒGICA:

suport telefònic covid19 Dipsalut_def_page-0001

 

 

 DOL DURANT EL CONFINAMENT (+Info AQUÍ)

 DOL DELS INFANTS DURANT EL CONFINAMENT (+Info AQUÍ)

 

 

 

 

 

  • RECOLLIDA RESIDUS:

 PHOTO-2020-04-18-21-38-20 RESIDUS CORONAVIRUS  – INFORMACIÓ SOBRE RECOLLIDA DE RESIDUS AL PLA DE L’ESTANY DURANT LA PANDÈMIA ORIGINADA PEL COVID-19 (CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY)

  – RECOMANACIONS SOBRE LA RECOLLIDA DELS RESIDUS DOMICILIARIS DE PERSONES CONFINADES PEL COVID-19 (AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA) – RESUM