Junta de Govern Local

Joan Farrés Porxas (CiU)

Alcalde. Àrea de Governació, protecció civil, equilibri territorial

alcaldia@esponella.cat

 

Francesc Xavier Castellà Bosch (CiU)

Regidor. Àrea de hisenda, comerç i turisme

 

Meritxell Olivé Garcia (CiU)

Regidor. Àrea d’ensenyament, benestar i família, Salut.

 

Manel Busquets i Rigau (CiU)

Regidor. Àrea de joventut, esports, cultura i festes, urbanisme, obres i serveis, noves tecnologies.

joventut@esponella.cat

 

Jesús Aradas Solé (CiU)

Regidor. Àrea de medi ambient, medi rural.

mediambient@esponella.cat

 

Carme Palomer i Teixidor (JpE – ERC – AM)

Regidor.

 

Rosa Teixidor i Planells (JpE – ERC – AM)

Regidor.

 

Competències de la Junta de Govern Local

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis