Consorci del fluvià

El ple d’Esponellà ha aprovat la constitució i els estatuts del Consorci del Fluvià. L’ens estarà integrat per 21 dels 26 municipis per on passa el Fluvià.

Els principals objectius d’aquest Consorci són la protecció, promoció i millora del patrimoni natural i cultural dels municipis per on passa el riu Fluvià, a més de promoure l’ordenació dels usos del lleure i el foment de l’educació ambiental.

Tècnicament, el Consorci parteix de la idea que el Fluvià està ben conservat, i que una de les principals qüestions que cal resoldre és l’extracció d’àrids. En aquest sentit, Esponellà ja ha fet un pas amb l’aprovació del Pla d’extracció d’àrids, que regula aquesta activitat a quatre zones concretes del municipi.

Exposició pública de l’aprovació inicial de la constitució del Consorci denominat Consorci del Fluvià, així com dels seus estatuts:

Estatuts Consorci del Fluvià pdf

Edicte BOP pdf

Edicte DOGC pdf