Joventut

RESULTATS DEL SOPAR ASSEMBLEA DE JOVES D’ESPONELLÀ

Contextualització:

• El dia 25 de Gener del 2008, es va celebrar l’assemblea de joves d’Esponellà.
• Es va convocar als joves t’entra 15-35 anys (i a totes les persones interessades en proposar projectes) a les nou del vespre al Fogar Rural,
per tal de fer un sopar de germanor, i posteriorment iniciar l’assemblea.
• Els dos principals ordres del dia, eren la presentació del nou tècnic de joventut,
i d’altra banda obrir un procés participatiu per tal de recollir propostes per al Pla Local de Joventut 2008-2009.

Participació:

• Al sopar i a l’assemblea i van acudir 22 joves, a més a més del regidor de joventut, l’alcaldessa, i el tècnic.

• Èxit quantitatiu: Els 22 joves que van participar, representen aproximadament el 30% dels joves del municipi, mostra considerada sociològicament representativa de la realitat local.
• Èxit qualitatiu: 1- Hi havia una important diversitat d’edats.
2- Tant el desenvolupament de l’assemblea com l’actitud dels joves va ser molt positiva.
3- Les persones participants identificaven una important diversitat alhora de concebre la realitat municipal, i per tant una riquesa de visions.

Desenvolupament:

Un cop s’havia sopat, es va presentar formalment el nou tècnic de Joventut d’Esponellà, Vilert i Centenys. Va exposar breument quina era la seva tasca, com podia ser útil a tots els joves del municipi, i com aquests el podien fer servir “de pont” per a la realització de projectes, l’execució de propostes, etc.

Finalment, es va centrar en el Pla Local de Joventut 2008-2010, i es va proposar una dinàmica consistent en formar 4 petits grups de discussió (intergeneracionals), i debatre i presentar propostes en base a una síntesis d’un estudi de la realitat (comarcal i local) i alhora les seves motivacions, necessitats, conviccions, i voluntats.

A continuació s’exposen les propostes que major consens van tenir, o bé perquè diversos grups les van citar o perquè en la posada en comú van tenir més acceptació. Aquestes serviran de base per a la futura concreció d’actuacions.

-Per veure les propostes cliqueu aquí  

Fotos: