Educació

 CEIP Carles Fortuny
ESCOLA CARLES DE FORTUNY

ESCOLA CARLES FORTUNY

Adreça: Carrer de les Escoles, 1 – 17832 Esponellà

Tel: 972 597 135

E-mail: b7001097@centres.xtec.es

Web: https://agora.xtec.cat/esc-esponella/

Instagram: @escolaesponella

Pati EDUCACIÓ INFANTIL